Avinurme Vallavolikogu määrused, otsused, protokollid
Vajaliku õigusakti lihtsamaks leidmiseks on vasakus veerus liigitatud määrused ja otsused temaatiliselt:
Arengu- ja tegevuskavad, põhimäärused, eeskirjad,

Eelarved, aasta aruanded, kehtestatud hinnad 

Maareform, teed ja tänavad

Töö tasustamise alused, tööplaanid, raha eraldamised

Valimised, komisjonide moodustamine, liikmete nimetamised, struktuurid