Avinurme Vallavolikogu alatised komisjonid

Avinurme Vallavolikogu alatised komisjonid
Eelarve- ja majanduskomisjon


Esimees Verner Mölder, a
seesimees Arvi Pihlak

Liikmed: Aleksei Männiste, Anne Paas, Ants Rummel, Verner Mölder, Aivar Parfojev, Arvi Liiv


Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon                           

Esimees Mari-Liis Tikerperi, aseesimees Rainer Järvelaid


Liikmed: Tiiu Kruus,
Aare Kaldma, Helju Paas, Alli Kaarama,

Marika Schasmin, Rene Alberi, õpilasesinduse liige


Revisjonikomisjon

Esimees Arvi Pihlak


Liige Helju Paas, Krista Pedak

Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer Maintaining website is really important, I discovered best hosting web and use truly reliable service now. The link is generally describing what is the best web hosting, insight best UK hosting for website it's recognized brand with satisfying which is the best web hosting always rigorously seeking right top service finally, it is the place for reaping full knowledge about which web hosting is best with couple of simple articles. Great find indeed! Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme