Ühisveevärgi ja kanalisatsioonialased õigusaktid
Avinurme valla vee-ettevõtja kinnitamine
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni skeem

Avinurme valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013038

Avinurme valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013040


Kase tänava veetorustiku võõrandmine
Volitatud isiku kinnitamine
Vee- ja kanalisatsiooni hinnad alates 2011
Vee- ja kanalisatsiooni hindade kehtestamine 2010
Vee- ja kanalisatsiooni hindade kehtestamine
Volitatud isiku kinnitamine
Vee ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine
Vee-ettevõtja kinnitamine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Volitatud isikute kinnitamine