Sotsiaaltööalased õigusaktid

Sotsiaaltööalased õigusaktid

Sotsiaaltööalased õigusaktid:

Hooldekodu teenuse osutamise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/408042016103

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/402042016073

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

https://www.riigiteataja.ee/akt/425042017004

Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/411092012002

Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/429032014071

Avinurme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

https://www.riigiteataja.ee/akt/431032016005

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/431032016006

Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning-teenuste ja lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/408042016102

Avinurme valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/419092012007

 

 

 

 

I was really confused, because did not understand what is the best web hosting but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. This is the fact, that there are exellent which is the best web hosting available, but they are hard to find at first place. I am confident about their ideas. Find top notch page of web hosting best learn read website there therefore I use allways their services when I need top web hosting operator finally, it is the place for reaping full knowledge about web hosting top with couple of simple articles. Great find indeed! Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme