Valla teed ja tänavad

Avinurme valla maadel asub 115 kilomeetrit riigiteid, neist 46 kilomeetrit on asfaltkattega. Teedevõrgu tihedus on 0,45 km/km2.

Peamised liiklusteed on: Rakvere-Luige, Iisaku-Tudulinna-Avinurme, Lohusuu- Maetsma, Kalma-Avinurme.

Ida-Viru Teedevalitsuse halduses ja hooldada on järgmised Avinurme valda läbivad riigimaanteed:

Rakvere - Luige                                    T21

Iisaku - Tudulinna – Avinurme               T35 ( Võidu ja Rakvere tänav )

Lohusuu – Maetsma                             T13161

Kalma – Avinurme                                T13162
Vadi – Jõemetsa                                   T13163
Avinurme – Paadenurme                       T13164 ( Tööstuse tänav )
Ulvi - Laekannu                                    T13168
U
lvi – Lilastvere – Torma                      T 13167
Alekere – Laekannu                             T13169
Ulvi – Tõnusaare                                  T13170
Kõrve tee                                             T13172
Avinurme tee                                        T13174 ( Jaama tänav)

Avinurme valla teederegistrisse kuulub 33 kohalikku teed üldpikkusega 46,36 km. Neist aleviku tänavaid 24, pikkusega 6,020 km. Erateid on registris 14, neist avalikke 13.
 

Alates 2003. aastast on teede remonti investeeritud 626 990 krooni.


Arvestades maanteede järjest kasvavat osa majanduses ja inimeste igapäevases elus, on välja töötatud kohalike teede rekonstrueerimise ja taastusremondi investeeringute kava aastani 2011.