Avinurme valla eelarvestrateegia

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

https://www.riigiteataja.ee/akt/408112016005

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015056

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

https://www.riigiteataja.ee/akt/402122014045

Avinurme valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2013-2016
Avinurme valla eelarvestrateegia 2013-2016 seletuskiri
Lisa 1 Avinurme valla 2013-2016 eelarvestrateegia valdkonniti