Hanked

 

Avinurme valla riigihangete info aadressil

https://riigihanked.riik.ee/

 

Avinurme valla hankekord

https://www.riigiteataja.ee/akt/418092012001

Hankeplaani kinnitamine 2017 aastaks
Hankeplaani kinnitamine 2016 aastaks

Hangete dokumendid on teemade kaupa toodud vasakul olevas loetelus.
2015 aasta hankeplaani muutmine
Hankeplaan 2015.aastaks
Hankeplaan 2014.aastal
Hankeplaan 2013