Palgaandmed

Avinurme valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015051

Avinurme Vallavalitsuse ( ametiasutusena ) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

https://www.riigiteataja.ee/akt/411052016021

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.
Ametnike palgaandmed_2014
Ametnike palgaandmed_2013
PALGAANDMED 2011 a
PALGAANDMED 2010 a
PALK 2009
PALGAANDMED 2008.a.
PALGAANDMED 2007.a.
PALGAANDMED 2006.a.
PALGAANDMED 2005.a.