Majanduslike huvide deklaratsioonid

Korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Avinurme vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/429042014031


Alates 31.maist 2014 asuvad vallavolikogu ja valitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid maksuameti e-registris.2008-2013 majanduslike huvide deklaratsioonid on vaadatavad vasakul veerus olevas loendis.