Eelarved
Alates 2012 aastst on majandusaasta aruanded koos lisadega vasakul veerus
Eelarvete ja lisaeelarvete koond 2013-2017
Avinurme valla 2012 aasta eelarve
2012 aasta eelarve vastuvõtmine lisa 1
2012 aasta eelarve vastuvõtmine lisa 2
Valla 2011 aasta eelarve vastuvõtmine
2011 eelarve
2011eelarve seletuskiri_
Valla 2010 aasta eelarve
Valla 2010 aasta eelarve seletuskiri
2009.aasta eelarve tulud-kulud
Eelarve kulud 2008
Eelarve tulud 2008

Majandusaasta aruanded
2011.a. aastaaruanne
Audiitori arvamus 2011 AA
2010 a aastaaruanne
2009. a.aastaaruanne
2008.a.aastaaruanne
audiitori 2008.a.aruanne
2007.a.aastaaruanne
2005.a.aastaaruanne
Revisjonikomisjoni aruanne 2009
Lisaeelarve seletuskiri
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE