Avinurme kirik ja kogudus 2012

EELK Avinurme Koguduse õpetaja on 2003 aastast RENE ALBERI

2006 saabus Saksamaalt orel ja remonditi kabelihoone.


2003-2011 kindlustati Muinsuskaitseameti rahastamisel

( 265 962 eurot ) kiriku vundament ja müürid


PRIA rahastamisel:

2010 kiriku põhiosa katuse vahetus (96 433 eurot )

2012 algas käärkambrite, altariruumi ja külgehitiste katuse vahetus, restaureeritakse ka kiriku aknad, uksed 51 022 eurotUued kirikukellad Saksamaalt

Sola Christus, Sola Gratia, Sola Fide

                2009

Kiriku pikihoone katusekatte vahetus 2011

2006 renoveeriti surnuaia kabelihoone. Taastati kabeli torn koos kellaga.

Hoone laetalade vahetamisel, märgati peidikut, milles salapärane karp.

Veidi rebenenud koltunud paberis oli mitmeks murtud kiri aastast 1897.

Kirjas on lugu sellest, kuidas hakati kirikut ja kabeliaeda Avinurme soovima.

Kiri lõpeb sõnadega „ Head elu ja terwist tulewa põlwe rahwale sowides Karel Kalaus Toma poeg Kirpust.Sel 13 mal Nowembril 1897 „