Avinurme valla üldplaneering
Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Avinurme valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemus
ÜLDPLANEERING
Võidu tn 18 kinnistu detailplaneeringu algatamine