Ulvi küla

Valla kõige kangemad naised elavad Ulvi külas !


Külaelu eestvedajateks Ulvi Küla Nõukogu

Anne Rosin, Klaarika Klemm, Krista Pedak,
Ruth Tooming, Anu Tooming.


Ulvil osatakse kõige paremini õunapuid ja lambaid

pügada, oskused saadi projektist „ Õpitubadest koostööni „


Tegemisi toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.