Avinurme Külavanemate Koda

Külavanemate Koja juhatuse liikmed


Anne Rosin, Krista Pedak, Anu Toomla

Vastavalt külavanema statuudile, saavad külavanemad ametimärgi.

Märk kuulub külale, antakse edasi, kui toimub uue külavanema valimine.

Avinurme külavanema märk valmistati OÜ-s Ausestar