Päästehoone ajutiseks kasutamiseks andmise konkurss
Konkursi tingimused