MTÜ-de koosoleku protokoll-1
Päästetöögrupi koosolek_24-11-2011
Kohtumine ettevõtjatega16-11-2011