Hoolekogu koosolekute protokollid
Hoolekogu protokoll 22.09.2014 nr.1
Hoolekogu protokoll 18.08.2014 nr. 5
Hoolekogu protokoll 14.05.2014 nr. 4
Hoolekoguprotokoll 16.01.2014
Hoolekogu protokoll 16.12.2013
Hoolekogu protokoll 06.09.2013
Hoolekogu protokoll 11.03.2013.a
Hoolekogu protokoll 7.11.1012
Hoolekogu protokoll 12.09.2012
Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4
Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3
Hoolekogu protokoll nr.2
Hoolekogu protokoll nr.1 20.0kt
Avinurme lasteaia hoolekogu protokoll nr. 6 24.08
Avinurme lasteaia hoolekogu protokoll nr.5 04.05
Avinurme lasteaia HOOLEKOGU protokoll nr. 4 02
Avinurme lasteaia hoolekogu koosolek nr.3 17.01
Avinurme lasteaia hoolekogu koosolek nr.2 22.nov
Avinurme lasteaia hoolekogu koosolek nr. 1 22. okt