Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5 alusel deklaratsiooni hoidjale – volikogu määratud komisjonile.

Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15 lõike 3 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:
 

I. Üldandmed Ees- ja perekonnanimi. Isikukood. (Ei kuulu avaldamisele) Ametikoht. Asutus (tööandja). Ametipalga aste ja ametipalk. (Avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega).  

II. Andmed vara kohtaKinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number (Asukoha aadressi näitamata). Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).  

III. Andmed varaliste kohustuste kohtaVõlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ameti-
palga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms). 
 

IV. Andmed muude tulude kohtaMuud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust näitamata]  

1. Indrek Kullam vallavanem ja Aivar Saarela volikogu esimees, esitasid oma deklaratsiooni Riigikogu korruptsioonikomisjonile.Vallavalitsuse liige Urmas Ilves esitas deklaratsiooni tööandjale Lõuna Regionaalsele Maanteeametile. 

2. Imbi Kaarama vallasekretär. Ametipalk 14 000.- lisatasu 10%
Abikaasade ühisvara: maatulundusmaad 16404108, 3935808, 3932908
Sõiduautod: AUDI A6 v.a.1996.a.Suzuki Baleno v.a. 2002 traktorid MTZ-82 v.a.1987, DT 75 v.a.1990 
OÜ Sallenburg 1 osa  20 000 .-  Arveldusarved Swedpangas ja  Nordea Pangas.Swedpank Pensionifond K 2Remondilaen Nordea Pangast 110 000.-Muud varalised kohustused puuduvad 

3. Heli Kalaus pearaamatupidaja. Ametipalk 14 000.- lisatasu 10%Korteriomand Avinurme vallas Abikaasade ühisvara: Traktor T40 osaühing Jyst Nyyd osanik Swedpank pensionifond K2Swedpank arveldusarve, krediidiarve, laenuarveVõlg Swedpank 52 000.- Nordea pank kasutusrent 127 500.- 

4. Ruth Tooming  raamatupidaja. Ametipalk 10 000.- lisatasu 10%Korteriomand registriosa 4068608 Avinurme vallas Registrisse kantud autod, aktsiad, osa ja muud väärtpaberid puuduvad.Swedpank Pensionifond K2, pensionifond V3Swedpank 1 arveldusarve , 2 pensionikontot, 1 laenukonto Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muu tulu puuduvad. 

5. Kaja Labe  sekretär-kassapidaja.  Ametipalk 8000.- lisatasu 10%Elamumaa kaasomand ¼ registriosa 2106935 ja maatulundusmaad registriosa 413535, 2122835 Torma vallas. Abikaasade ühisvara:elamumaa registriosa 3256907 Avinurme vallas.  Abikaasade ühisvara: Volkswagen Transporter v.a. 1992.a.Buss WV Transporter  v.a.1992, sõiduauto ZAZ 968 v.a.1989Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muu tulu puuduvad.
1 arveldusarve Ühispangas. 

6. Arvi Liiv maanõunik. Ametipalk  10 000.-lisatasu 10%
Maatulundusmaad registriosa 48908, 590608, 3637108 Avinurme vallasVAZ 2106 v.a.1977.a., VAZ 21063 v.a.1982.a.  Swedpank Pensionifond K 2AS Swedpank 1 arveldusarveVõlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad 

7.Tiina Tuur  sotsiaalnõunik. Ametipalk 10 000.-
Elamumaa  registriosa 3260108  ja 1/6 kaasomandis olevast elamumaast registriosa 2149108 Avinurme vallas, Korteriomand Tallinnas, registriosa 18139301 Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.Swedpank Maestro Maksekaart, Visa ElectronKasutusrent Subaru Forester  245 000.- 

8.Mai Tooming vallavalitsuse liige.Ametipalk puudubMaatulundusmaa  registriosa 4159708 Avinurme vallasPuuduvad registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukidOsanik Kuresoo OÜ, OÜ Lutella. 

9.Anu Toomla. Vallavolikogu liige.Ametipalk puudub. Kaasomandis olev vara: 1/6 elamumaast registriosa 2149108 Avinurme vallas Sõiduauto: Lada 2110 v.a.2002 a, traktor MTZ v.a.1989 a
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.1 arveldusarve SwedpankVõlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.Töötasu, volikogu  liikme hüvitis, peretoetus 

10.Tiiu Kruus. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub. Elamumaa registriosa 3465508 Avinurme vallas, korteriomand registriosa 4027008 Avinurme vallas, kaasomand 3/12  registriosa 20862001 Tallinnas OÜ Perearst Tiiu Kruus 1 osa nimiväärtusega 100 000.-1 arveldusarve SEB pangas
SEB eluasemelaen  350 000.-Töötasu, volikogu liikme hüvitis 

11.Jüri-Henn Uuetoa. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub. Maatulundusmaa  registriosa 4260708 Avinurme vallas. Autod, vee- ja õhusõidukid puuduvad.Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.
2 arveldusarvet SEB pangasVõlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele  ning muud varalised kohustused puuduvad.
Muu tulu: Vallavara Haldamise juhi töötasu, pension ja volikogu liikme hüvitis 

1
2.Helju Paas. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaa, registriosa 306908/3069 Avinurme vallas Abikaasade ühisomand: elamumaa registriosa 1660708/16607 Avinurme alevikus Sõiduauto haagisSwedbank pensionifond  II pensionisammas , arveldusarve Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvadSwedpank Liising AS sõiduauto Opel Vectra 55 000.-
Eakate päevakeskuse koordineerimise töötasu, volikogu liikme hüvitis, pension  

13.Allan Pukk. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaad  registriosa 211335  ja 226635 Jõgevamaal Torma vallas,  elamumaa registriosa 2171135 Jõgevamaal Kasepää vallas, elamumaa registriosa 2734308 Avinurme vallas maatulundusmaa  registriosa 2299608 Avinurme vallas. Väikelaev Imperial V174 1988 aOÜ Vivandor osak 80 000.- Swedbank pensionifond K3
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.Swedpank 1 arveldusarve Töötasu osaühingust, volikogu liikme hüvitis. 

14.Ivar Teeväli.Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Tootmismaa registriosa 953808 ja tootmismaa registriosa 2102408 Avinurme vallasOmavalmistatud haagis-madel v.a.1996 a
IMB Puidutoodete AS aktsiad   250 000.- OÜ Tudulinna Süsi osakud     180 000.- Swedpank ja  SEB pank arveldusarved

Varalised kohustused: käenduslepingud pankadele
Töötasu ning volikogu liikme hüvitis 

15.Anne Rosin. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Korteriomand registriosa 4027108 Avinurme vallas, maatulundusmaa registriosa 3539408 Avinurme vallasAbikaasade ühisvara veoauto Mercedes Benz 914 v.a. 1986Pensionifond  Swedpank 1 arvelduskonto, 1 krediidikonto , Sampo pank pensionikonto
SEB Ühisliising kasutusrent, sõiduauto Mercedes Benz C200 81 200.- EEKKäenduslepingud õppelaenudele.
Töötasu ning volikogu liikme hüvitis. 

16.Anne Paas. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Abikaasade ühisvara: Ühiskondlike hoonete maa kinnistu number 3910208 Avinurme vallas
Sõiduauto Opel Vectra 1992 a
Swedpank pensionifond 14 358.-Swedpank arveldusarve
Swedpank Liising AS Kasutusrent sõiduauto Volvo S80 185 000.-

MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuse juhatuse liikme tasu, volikogu komisjoni esimehe hüvitis, lastetoetus   

17.Ants Rummel. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Elamumaa registriosa 540 Avinurme vallas, maatulundusmaa registriosa 35718 Avinurme vallas, tootmismaa registriosa 35798 ja maatulundusmaa registriosa 32024 Avinurme vallas
Sõiduauto Toyota Corolla v.a.1996 a, mahtuniversaal Toyota Previa v.a.1997 a, veoauto GAZ 52-02 v.a.1975 a, traktor T-40 AM v.a.1985 a
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.Pensionifond LHV , Swedpank 1 arveldusarve
Hüpoteek 99 000.- Volikogu aseesimehe tasu, töötasu Avinurme ujulast 

 
18.Arvi Karu. Vallavolikogu liige. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaa registriosa  21308/213, maatulundusmaa 483008/4830  Avinurme vallas.Sõiduauto Audi 80 v.a. 19921 arveldusarve SEB pangasAktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele  ning muud varalised kohustused puuduvad.Pension ning volikogu liikme hüvitis