Lasteaia lõpupidu

Lasteaias lõpetas tänavu 28.mail 9 koolieelikut – kõigil neil oli roll näidendis „Jussikese seitse sõpra“.

 

Lastele anti kätte tunnistus alushariduse omandamise kohta ning kingitused lasteaialt ja vallavalitsuselt.

Lastevanematele anti kaasa lapse arengumapp ja tänukiri.

Juhataja tänas tulevast klassijuhatajat Kaielit ja lasteaia töötajaid tubli töö eest laste kooliks ettevalmistamisel.
 
Õpetajad ja lapsevanemad tänasid samuti lasteaia töötajaid võsukeste hoidmise ja hoolitsemise eest.

Pärast pildistamist söödi torti, kringlit ja puuvilju.

Lasteaia kollektiiv soovib kõigile kooliuusikutele avastamisrõõme ja eduelamusi algaval kooliteel!