gay meetup los angeles gay asian dating websites for gays gay connect gay popular dating apps for iphone gay dating app android gay dating gay escort condom to bareback gay dating for twinks gay cross ages dating gay bareback lebanon escort gay dating app for pc most popular gay dating apps by country chicago gay gay profile gay teen dating advice hawaii gay dating apps trans full-service-bl-yaoi-gay-game-dating-sim-visual-no full download gay dating escort gay houston gay anime bears dating list of free dating site in the world gay games app dating 20 4th man out gay dating apps gay dating app for chuubs international gay chat tips for gay dating online gay dating app addiction gay dating telecharger logiciel espion clavier gratuit como localizar un celular blackberry 8520 controllare il pc a distanza con iphone
Keskkond
I.K. 19. nov. 2008
Natura loodushoiuala – Avijõgi 28,05 km ulatuses on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 05. mai 2005.a. määrusega nr. 93 Kaitse eesmärk on  – Hariliku võldase (Cottus gobio) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) elupaikade kaitsmine.        Võldas on Eestis III kategooria kaitsealune liik ja kantud tähelepanu vajava liigina punasesse raamatusse.   Rohe-vesihobu on keskmisest  natuke suurem kiililiik (64 mm). Vastsed elavad eranditult puhta veega vooluvetes. Ohuks on veekogude kuivamine. Rohe-vesihobu on nii Euroopas kui Eestis vähearvukas liik ning kuulub meil kaitsealuste liikide III kategooriasse.

Natura loodusala - Paadenurme looduskaitseala (pindala 267,34 ha) - on moodustatud Vabariigi Valitsuse 04.02.1997.a. määrusega nr.26, mille kaitse eesmärk on I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaikade kaitse ja  vana loodusmetsa (sooviku-kuusikud, rabastunud männikud) kaitse. Kaitseala asukoht Avinurme vallas on Avinurme metskonna maa-ala.

Natura loodusala- Änniksaare (pindala 1,62 ha) - on moodustatud karvase maarjalepa (Agrimonia pilosa) kaitseks.  Karvane maarjalepp on üsna sarnane Eestis laialt levinud hariliku maarjalepaga, kuid karvase maarjalepa lehekesed on alumises osas terve servaga ning ahenevad kiiljalt. Õitsemise ajaks kaovad alumised varrelehed hoopis. Õisik on ühtlaselt hõre. Liiginimetus “karvane” võib eksitada, sest karvane on ka harilik maarjalepp. Meil kasvab karvane maarjalepp peamiselt kuivemates metsaservades, põõsastikes ja rohumaadel. Sageli kasvavad eri liiki maarjalepad lausa koos. Eestis on karvane maarjalepp looduskaitse all III kategooria liigina, kuid puudub punasest raamatust.

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005.a. määrusega nr. 1 on võetud kaitse alla II kaitsekategooriasse kuuluva liigi - metsise (Tetrao urogallus) - väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks. Kaitstavaid metsise elupaiku Avinurme vallas on kaks.

Kaitse all on I kaitsekategooriasse kuuluva liigi - lendorava (Pteromys volans) väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.I kaitsekategooriasse kuuluva liigi lendorava elupaiku  Avinurme vallas on neli, nende asukoht on valdavalt Avinurme metskonna territooriumil.