Isadepäeva tähistamine

Reedel, 06. novembril kogunesid Avinurme lasteaia isad, emad ja suuremad või väikesemad õed - vennad tähistamaks toredat perepäeva.

Nagu tavaliselt, esitasid lapsed isadele õpitud laule ja luuletusi.

Parajat elevust tekitasid võistlusmängud, kus nii lapsed kui isad said oma kiirust ja osavust proovile panna.


Koos isadega tantsiti laulu- ja ringmänge ning algatati keskkonna säästmise projekt.

Nimelt tuleb igal perel, kes soovib projektis osaleda, tuua lasteaeda 1-2 liitriseid tühje ja puhtaid mahlapakke, millest hakatakse kevadisel perepäeval ehitama mängumaja.

Koos tegutsemine oli lastele vahva ja pakkus lõbu ka isadele. Tublidele ja aktiivsetele isadele jagati Avinurme ujulaga koostöös soodus-perepilet, mille saab ära kasutada perele sobival ajal.

AVINURME LASTEAIA TUBLID ISAD ON TÄNU VÄÄRT!