gay meetup los angeles gay asian dating websites for gays gay connect gay popular dating apps for iphone gay dating app android gay dating gay escort condom to bareback gay dating for twinks gay cross ages dating gay bareback lebanon escort gay dating app for pc most popular gay dating apps by country chicago gay gay profile gay teen dating advice hawaii gay dating apps trans full-service-bl-yaoi-gay-game-dating-sim-visual-no full download gay dating escort gay houston gay anime bears dating list of free dating site in the world gay games app dating 20 4th man out gay dating apps gay dating app for chuubs international gay chat tips for gay dating online gay dating app addiction gay dating telecharger logiciel espion clavier gratuit como localizar un celular blackberry 8520 controllare il pc a distanza con iphone
Avinurme kultuurielu
Ajalooline ülevaade

Teadaolevalt on muusikalise ühistegevuse algus piirkonnas seotud Torma-Lohusuu kihelkonnakoori ja orkestriga, kus Vadi ja Maetsma koolijuhid dirigentideks ja koorijuhtideks olid ning ka Avinurme mehed kaasa lõid.

Esimesed kirjalikud märkmed piirkonna muusikaelust on seotud laulupidudega. Kirjandusmuuseumi arhiivis on säilinud Maetsma koolijuhataja E. A. Schulbachi kiri II üldlaulupeo korralduskomisjoni esimehele.
Maetsma kooli juures alustanud pasunakoori algusajaks loetakse 1884. aastat ja Vadi kooli juures 1889. aastat. Umbes samal ajal alustasid pasunakoorid tegevust ka Piilsis ja Ulvil.

Teated näitemängust jäävad samuti 19.sajandi viimastesse aastatesse (Vadil, Maetsmas).

1909. aastal, kui valmis Avinurme pritsimaja, sai sellest hoonest Avinurme ümbruse kultuurikeskus ligi kaheksakümneks aastaks. Siin alustasid tööd ka laulukoorid. Vadil ja Ulvil jätkus ka iseseisev kultuurielu, mis on võimaldanud tänaseni hoida isetegevusringide ja -tegijate laia kandepinda.

1988 aastal algas uue, kaasaegse kultuurimaja ehitus, mis seiskus taasiseseisvumise algusaastatel.
1997. aasta oli pöördeline aasta: Kultuuriministeerium lülitas hoone pooleliolevate kultuuriobjektide nimekirja ning maavalitsus kinnitas Avinurme kultuurimaja ehituse maakonna kultuurivaldkonnas prioriteetsemaks.
1998 a. eraldati uuele kultuurimaja ehitusele RIP-ist esimesed summad. Kinnitati ruumiprogramm .Kultuurikeskuse avamine toimus 1999.aasta 28.detsembril.

2001.a. ostis vald Ulvi keskühistult klubihoone, et säilitada  Ulvi piirkonna elanikele kultuuriline ja sotsiaalne teenendamine. Täna tegutseb Ulvi Rahva Maja.
   
Kultuurikeskuse kontaktid:
Marika Schasmin- kultuurijuht, telefon 5223512
 e-mail marika.schasmin@mustvee.ee

Katre Mölder- kunstiline juht-, telefon 53051121
e-mail katre.molder@mustvee.eu