Avinurme kultuurielu

Avinurme kultuurielu
Ajalooline ülevaade

Teadaolevalt on muusikalise ühistegevuse algus piirkonnas seotud Torma-Lohusuu kihelkonnakoori ja orkestriga, kus Vadi ja Maetsma koolijuhid dirigentideks ja koorijuhtideks olid ning ka Avinurme mehed kaasa lõid.

Esimesed kirjalikud märkmed piirkonna muusikaelust on seotud laulupidudega. Kirjandusmuuseumi arhiivis on säilinud Maetsma koolijuhataja E. A. Schulbachi kiri II üldlaulupeo korralduskomisjoni esimehele.
Maetsma kooli juures alustanud pasunakoori algusajaks loetakse 1884. aastat ja Vadi kooli juures 1889. aastat. Umbes samal ajal alustasid pasunakoorid tegevust ka Piilsis ja Ulvil.

Teated näitemängust jäävad samuti 19.sajandi viimastesse aastatesse (Vadil, Maetsmas).

1909. aastal, kui valmis Avinurme pritsimaja, sai sellest hoonest Avinurme ümbruse kultuurikeskus ligi kaheksakümneks aastaks. Siin alustasid tööd ka laulukoorid. Vadil ja Ulvil jätkus ka iseseisev kultuurielu, mis on võimaldanud tänaseni hoida isetegevusringide ja -tegijate laia kandepinda.

1988 aastal algas uue, kaasaegse kultuurimaja ehitus, mis seiskus taasiseseisvumise algusaastatel.
1997. aasta oli pöördeline aasta: Kultuuriministeerium lülitas hoone pooleliolevate kultuuriobjektide nimekirja ning maavalitsus kinnitas Avinurme kultuurimaja ehituse maakonna kultuurivaldkonnas prioriteetsemaks.
1998 a. eraldati uuele kultuurimaja ehitusele RIP-ist esimesed summad. Kinnitati ruumiprogramm .Kultuurikeskuse avamine toimus 1999.aasta 28.detsembril.

2001.a. ostis vald Ulvi keskühistult klubihoone, et säilitada  Ulvi piirkonna elanikele kultuuriline ja sotsiaalne teenendamine. Täna tegutseb Ulvi Rahva Maja.
   
I really enjoyed reading of web hosting top articles, because they explain those complex things in really simple terms. It's definitely first-class service they provide website hosting best and that is what makes them outstanding in the field. Araweb.co.uk is great source for which web hosting UK for deeper UK web hosting reviews are best in araweb.co.uk website it is about UK web hosting and reliable services, which guarantee 100% of remarkable results I do not mind having more info about web hosting UK but this article site is definitely great find. Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme