Kiriku ja kabeli kellade projektist

Kiriku ja kabeli kellade projektist
1940-ndate lõpus või 1950-ndate algupoole lammutati Avinurme kalmistu kabeli torn, koos sellega kadus ka traditsioon lüüa matustel lahkunu mälestuseks kabelikella.
2008 aasta suvel renoveeriti kabel ja taastati kabelitorn ning alustati annetuste kogumist kella ostmiseks.
Seisuga 1.august 2009 on laekunud annetustest kokku 23 000.- krooni.

2009 aasta on Avinurme kiriku valmimise  100 aastapäev  kuid meie kirikus olev kell on kulunud ning kiriku tarvis liiga väike, uuriti võimalusi uue, kaasaegse kellakomplekti muretsemiseks  kirikutorni. 

See oleks ka praeguse põlvkonna poolt  vääriline kingitus ja austusavaldus  meie esiisade ühistööna   rajatud kirikule tema 100. juubeliks.

Kuna kella  hankimine ja  paigaldamine nõuab küllalt suuri kulutusi, siis leidis Avinurme koguduse aktiiv, et lisaks annetuste kogumisele tuleks uute kellade muretsemiseks küsida toetust   PRIA-st, (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsioon Amet), mis läbi  Euroopa Liidu fondide külaelu arengut toetab.            

Projekt kiideti PRIA poolt käesoleva aasta juulikuus heaks. Projekti kogumaksumus on 872 029 EEK, sellest toetusesumma 784 825 EEK ja omaosalus 87 204 EEK.            

Mitmesugused läbirääkimised Muinsuskaitseametiga, kellade valajaga Saksamaal (Rudolf Perner GmbH&Co.Kg) ja kellade paigaldajaga (Mäeväli Orelitöökoda OÜ) ning kellatoas ehitus-puutööde tegijaga (Rändmeister OÜ) juba käivad.

Kui kõik laabub, siis alates jõuludest võib kiriku tornist kuulda kaunikõlaliste kellade mängu ning kabeli tornistki kostub lahkunute mälestuseks taas kord kellahelinat.           

Et see unistus realiseeruks ootame kõikide kaasabi kellade omaosaluse 
- 87 204 EEK - kogumiseks, seisuga 28.august on annetustest kogutud
35 066 krooni,  2.oktoobriks on laekunud 42 040 krooni.           

Annetused on oodatud EELK Avinurme koguduse Swedbanga kontole 221019975154 selgitusega “Annetus kellade muretsemiseks või võib tulla ka annetust tegema koguduse kantseleisse.   

Iga väiksemgi toetus on väga oodatud!  
Tänuga ja õnnistussooviga Rene Alberi
Avinurme kirikuõpetajaja

Küllike Pärn ning Mai Tooming
kellade projekti koostajad 
This is the fact, that there are exellent best web hosting available, but they are hard to find at first place. While searching for in depth information about web hosting best and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles. It is definitely knowledgeable company, which makes choice extremely lucrative which web hosting is best to learn see article about best hosting providers new knowledge about web hosting top is cool, specially if best offers for my websites are all up now and are not breaking down. therefore the best website hosting really matters, whatever they say! Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme