Avinurme Gümnaasiumi  kohta loe lähemalt kooli koduleheküljelt aadressil

http://www.avinurme.edu.ee/
Avinurme Gümnaasiumi arengukava 2011-2016
Avinurme Gümnaasiumi põhimäärus