Avinurme Lasteaed
Avinurme Lasteaed Naerulind kontaktid tel 33 97 443, 58 188 836
Avinurme Lasteaia koduleht asub aadressil

http://avinurmelasteaed.weebly.com/

Avinurme Lasteaed Naerulind põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/403012014006

Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2011-2016 vastuvõtmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/420122013048

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Avinurme Lasteaias Naerulind

https://www.riigiteataja.ee/akt/420122013042

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine
Avinurme Lasteaia direktori ametisse kinnitamine
Hoolekogusse valitsuse esindaja nimetamine
Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2014
Avinurme Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Lapsevanema osalustasu Avinurme Lasteaias
Avinurme Lasteaia NAERULIND arengukava tegevuskava kinnita…
TEGEVUSKAVA 2014-2016
Sisehindamise aruanne 2011-2013
Lasteaia töö suvel 2014
Avinurme Lasteaia Riskianalüüs
Lasteaia kodukord
Avinurme lasteaia õppekava
Avinurme Lasteaeda vastuvõetud laste harjutamise kord
Avaldus lasteaia koha taotlemiseks
Vallavalitsuse esindaja nimetamine lasteaia hoolekogusse