Õigusaktid teede ja tänavate haldamise küsimustes
Valla tee kasutamise leping

Taotlus liiklemise loa saamiseks
Kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord
Liiklusmärkide paigaldamine
Liiklusmärkide paigaldamine
Valla teede hooldus- ja remondikava 2014
Teede registreerimise ja andmete muutmise kooskõlastamine
Volituse andmine valla teede ja tänavate mõõtmiseks plaani- või kaardimaterjali alusel.
Teede investeeringute kava 2008.aastal
Kõrvalmaanteede üleandmisest kohalike teede nimekirja
Erateede avalikuks kasutamiseks nimetamine
Kohalike teede rekonstrueerimise kava kinnitamine 2007.aastaks
Aadresside korrastamine
Liiklusmärgi paigaldamine