Elamumajandus

Üüri piirmäära kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/418092012023

Avinurme valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/419092012007

Korteriühistutele stardiraha eraldamisest
Elamumajandus


Vallavolikogu otsus 18.01.2012 lõpetada alates 1.juunist 2012 vallavalitsuse poolt kortermajade: Põllu 6,8,10 Võidu 20, 22 ja 46 Pärniku elamute ning Ulvi 1,2,3,4 haldamine, tõi kaasa kauaoodatud ühistute tekke.

Seisuga 1 juuli 2012 on vallas 8 korteriühistut: Põllu 6, Koeramänniku
( Põllu 8 ) Põlluliiva ( Põllu 10 ), Võidu 48, Võidu 22, Ulvi Esimene, Ulvi 2, Lindpriid ( Võidu 20 ), Pärniku 2
Rakvere 43, Pärniku 1 ning Ulvi 4 on valinud esindaja, kes kortermajade nimel lepingud sõlmib. 
Korteriühistut ei moodustatud Võidu 46, Pärniku 3, 4, 5, 6.  
Avinurme vallale kuulub 12 munitsipalkorterit sh 2 sotsiaalkorterit.


Volikogu otsustas 21.03.2012 eraldada korteriühistutele stardirahaks 1 aasta avariiremondiraha , tingimusel et 31.maiks 2012 on võlgnevused vallavalitsusele tasutud .
Maikuu jooksul laekus vallavalitsusele suurem osa võlgadest. Stardiraha eraldati korteriühistutele Põllu 10, 8, Võidu 20, 22 ja 48