Poku rühma lõpupidu

Lasteaias lõpetas tänavu 15 koolieelikut, neist 13 osalesid pidulikul lõpuaktusel.

Puuko testis pokude teadmisi.

Lastele anti kätte tunnistus alushariduse omandamise kohta, millega oli kaasas tänukiri lastevanematele.

 

Lapsevanemad tänasid lasteaia töötajaid. Klassijuhataja Daisi Mäeots tänas rühmaõpetajaid tubli töö eest.

Lasteaia kollektiiv soovib kõigile kooliuusikutele avastamisrõõme ja eduelamusi algaval kooliteel!