Fotojaht

Neljapäeval, 21. mail 2009 toimus lasteaialaste, töötajate ja lastevanemate ühine väljasõit Tudu maastikukaitsealal asuvale Seljamäe õpperajale.

Väljasõidu kulud kaeti jõulukohviku sissetulekust.

 

Rada oli 5,7 km pikk, mille suutsid isegi meie tublid sõimerühma lapsed edukalt läbida.

 

Nimetasime ürituse FOTOJAHIKS, sest eesmärk oli märgata erinevaid ja huvitavaid puid. Lapsevanemad tegid puudest pilte, millest pannakse üles näitus perepäevaks, 31.maiks.

Lastel koos vanematega tuli rajal lahendada ka puude kohta ülesanne, mille vanema rühma lapsed suutsid lahendada iseseisvalt.

 

Täname kõiki lapsevanemaid, kellel oli võimalus üritusel koos oma lapsega osaleda. Järgmiste üritusteni!