Valla tänukirjade omistamine

Valla tänukirjade omistamine
Valla tänukirjade omistamine seoses valla 15. aastapäevaga

Avinurme Vallavolikogu 15.02.2007.a. otsus nr. 49

Anda Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt tänukirjad vallaelanikele, kes on oma töös saavutanud valla või maakonna tasandil silmapaistvaid tulemusi, kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, arendanud vallas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi.

Aktiivsed külavanemad
Jüri-Henn Uuetoa, Elle-Vaike Kiik, Tiina Mitt

Külaelu eestvedajad
Arnold Kolli, Margot Pärn, Aire Jago

Ettevõtjad
Juhan Habakuk, Ivar Teeväli, Riho Pärn, Jaan Pärn

Kauaaegsed kooliõpetajad
Evi Vaher, Erna Kuusk, Ülo Kukk, Velda Paju, Aime Sepp, Milvi Lepp, Vaike Kukk, Riina Bergmann, Tiiu Uukivi, Riina Väät, Ilse Jalakas, Pille Läänemets, Valve Pukk, Maie Põder

Kooli bussijuht
Reinhald Pihlak

Mittetulundusühingute eestvedajad
Hans Mõttus, Ülle Tooming, Krista Pedak, Küllike Pärn

Sportlased
Esmeralda Lille, Heli Ambos, Andres Kallavus

Perearst
Tiiu Kruus

Kirikutegelased
Rene Alberi, Leena Oja

Kalmistu hooldajad
Helmi Pillesaar, Virve Tuur

Veeprojektide elluviija
Ülo Karro

Kauaaegsed vallaametnikud
Ants Rummel, Imbi Kaarama

Vallalehe toimetaja
Linda Kivisild

Valla tänukirjad 2008. aastal

Kultuurielu hing ja eestvedaja
Maris Laht

Kultuuri- ja hariduselu eestvedaja
Urve Tooming

Kultuurielu hing ja eestvedaja
Malle Pärn

Kauaaegsed tublid vallaametnikud
Kaja Labe, Ruth Tooming, Heli Kalaus, Ene Simmul

Aastatepikkune töö valla arendamisel
Vilma Raimets

Aastatepikkune pühendunud töö sotsiaaltöötajana
Õie Aun

Kauaaegne pühendunud töö raamatukogus
Kadri Peep, Heli Nigul

Valla tänukirjad 2009. aastal
Omistatud 26.02.2009 Avinurme Vallavolikogu otsusega nr. 113

Projekti "Kontsertklaver Estonia Avinurme" teostajad
Ülle Tooming, Mai Tooming, Küllike Pärn

Puhkpillimuusika traditsioonide kandja, ühtehoidva ja tegutsemistahtelise Ülejõe tänava vanem, tubli ettevõtja ja pereisa
Olavi Mölder

Valla tänukirjad 2010. aastal
Omistatud 27.01.2010 Avinurme Vallavolikogu otsusega nr. 19

Valla abistaja ja toetaja taasiseseisvunud Eesti rasketel aastatel.
Soome Vabariigi kodanik
Elmo Tuura

Teenekas meditsiinitöötaja, Elutöö Tegija
Maime Lorenz

Puhkpillimuusika traditsiooni hoidja ja kandja, tubli töömees
Leino Kukk

Puhkpillimuusika traditsiooni hoidja ja kandja, tubli taat
Ülo Karo

10 aastat hoolekandetööd Avinurmes
MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus

Kodukandihing, külaelu arendaja, seltside ja ettevõtete unistuste elluviija
Aire Jago

Külaelu arendaja, võtmeisik edukate projektide teostumisel
Krista Pedak

Valla tänukirjad 2012. aastal
Omistatud 17.02.2012 valla 20. aastapäeva puhul tänuväärse panuse andmise eest valla arengusse

Avinurme Gümnaasiumi õpetajad
Maive Tooming, Tiiu Palm, Margot Pärn, Marika Schasmin

Lasteaia direktor
Piret Haav

Kultuuritöötajad, kollektiivid
Maris Laht ja Avinurme Naiskoor
Urve Tooming, Arne Labe ja Avinurme Meeskoor
Verner Mölder ja Puhkpilliorkester Avinurme

Noorte puhkpillimängijate õpetaja
Mare Russak

Tantsujuhid
Epp Kaljos, Urmas-Reemo Vimm, Alli Kaarama

Avinurme Suveteater
Malle Pärn, Märt Tooming

Raamatukogude juhatajad
Heli Nigul, Kadri Peep

Meditsiinitöötajad
Tiiu Kruus, Anne Mölder, Viivi Pärn

Sotsiaaltöötajad
Helju Paas, Õie Aun, Vilma Raimets, Helgi Kiik, Anne Paas
Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus

Avinurme Koguduse õpetaja
Rene Alberi EELK

MTÜ-d
Adraku Külaselts, Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled, Avijõe Selts, Avinurme Spordi- ja Terviseselts Andres Kallavus, Avinurme Suusaklubi Meelis Paas, JustMind Mari-Liis ja Toomas Tikerperi, Reino Jahilasketiir, Muusika-Lauluselts Metsakaja

Avinurme Elulaadikeskus
Küllike Pärn, Mai Tooming, Ülle Tooming

Avinurme Puiduait
Perekond Strauss

Avinurme Hostel
Terje ja Ivar Teeväli

Valla ajalehe kauaaegne toimetaja
Linda Kivisild

Raido Paju, Priit Pärn

Ettevõtted
Aloil OÜ, Kalev Allikas, Alfrina OÜ Jaan Pärn ja Riho Pärn, IMB Puidutoodete AS Ivar Teeväli

Adraku Transport OÜ Arnold Kolli ja Aivar Pakkas, Reinhald Pihlak FIE, Tõnu Tours OÜ Tõnu Jaanipere

Roserel OÜ Erich ja Jaanis Mölder, Mölder O.V. OÜ Olavi ja Verner Mölder

Gunnar Simmul FIE, Vareko Punujad OÜ Liviia ja Aleksander Varul

Eldur Kõrre FIE, Arpi Kaubandus OÜ Arvi Pihlak, Maamaitse OÜ Heli ja Neti Habakuk

Aviko Auto OÜ Hans Mõttus, Metallix-Puit OÜ Kaive Suurväli, Ivar Ilves, Kalmet OÜ Kalmer Vaher

Birger OÜ Aleksei Männiste, Kuido Kuusk
AS E. Strauss Eve ja Enno Strauss

Puunõu OÜ Juhan ja Neeme Habakuk, Kuresoo OÜ Mai Tooming, Väljaotsa talu Jaan Tooming

Tinger OÜ Tiina ja Indrek Tuur, Riina Pakkas FIE

Signe Ott FIE, Hansura OÜ Andrus ja Andreas Tooming, Toompuit OÜ Andreas Tooming, Päevapoeg OÜ Alo Tooming, Paadenurme Puit OÜ Tõnu Leeben, Treimix Puit OÜ Tõnu Kaldre, Vivandor OÜ Allan Pukk, JK Puidutooted OÜ Juho Kiik, ARS Osaühing Mihkel Kõrv, Nurmesko Ehitus OÜ Helor Nigul, IseMeistrid OÜ Jaanus Kaarama

Endised vallajuhid
Aime Salmistu, Ants Rummel, Indrek Kullam

Külaelu eestvedajad
Aire Jago, Krista Pedak

Kauaaegne postitöötaja
Aili Suvi

Valla tänukirjad 2013. aastal
Omistatud 15.02.2013

Avinurme suurim tööandja 2012.a.
Alfrina OÜ Jaan ja Riho Pärn

Avinurme parim tööandja 2012.a.
Birger OÜ Aleksei Männiste


2012. aastal loodi MTÜ Avinurme Pritsimeeste Selts.
Julguse ja tahtmise eest MTÜ-d vedada
Ants Rummel, Toomas Tooming

Praktilise abi eest Avinurme Pritsimeeste Seltsile
Riho Pärn, Hans Mõttus

Abi eest Avinurme Pritsimeeste Seltsile
Jaak Janno, Vilve Kirs

Pikaajalise kohusetundliku töö eest
Imbi Kaarama

Kiire tegutseja kriisiolukordade lahendamisel, kalmistu kaardistamine ja Haudi andmebaasi koostamine
Tiina Tuur

Kalmistu kaardistamise ja Haudi andmebaasi koostamise eest
Arvi Liiv

Avinurmest ja küladest mälestuste kogumine ning raamatute kirjutamine
Elle-Vaike Kiik

Pikaajalise kohusetundliku töö eest
Ulla Karo

Kauaaegne, pühendunud töö õpetajana
Riina Bergmann

Tulemuslik treener
Riho Mäe, Evelyn Himma

Aktiivse tegevuse eest
Anne Rosin

Tulemusliku töö eest suusaklubi eestvedamisel
Meelis Paas

Hea projektikirjutaja, suurepäraste ideede teostaja
Maive Tooming

Pedagoogiline nõustamine vabatahtlikuna
Kristina Pikas

Pikaajalise, pühendunud töö eest
Kadri Peep

Pikaajalise, pühendunud sotsiaaltöö eest
Õie Aun

Tubli töö eest erivajadustega lastega
Piia Karelsohn

Huvitavate ja uudsete ideedega tegus õpetaja
Rein Leichter

Tubli kultuuritöötaja ja organisaator
Toomas Tikerperi


Valla tänukirjad 2014 aastal

Avinurme Vallavolikogu ja Avinurme Vallavalitsuse tänu ja tunnustus

Avinurme Meeskoor
Meeskooride võistulaulmises III koht

Avinurme Pritsimeeste Selts
Aktiivne ja tubli ühiskondlik tegevus.

Puhkpilliorkester Avinurme
KULDDOPLOM ja I koht Eesti Puhkpilliorkestrite
turniiril 2013 aastal.

Raivo Reisenbuk ( vallavanem 2011-2013 )
Tähelepanuväärse panuse andmise eest Avinurme Valla arengusse.

Wiru Vili TÜ
Tähelepanuväärse panuse andmise eest Avinurme Valla arengusse.Valla tänukirjad 2015. aastal
Omistatud 18.02.2015

Risto Raimets
Eesti meister jahilaskmises

Mari-Liis Tikerperi
Tähelepanuväärse panuse andja valla arengule, edukate projektide võtmeisik

Jõgeva Majandusühistu
Märkimisväärse panuse andja valla arengule

Tauno Koppel
Noorte pesapallurite juht ja õpetaja

Irina ja Tarmo Torm
Humanitaarabi korraldajad

Kadi Raudla
Noorte trikitajate unistuse täitumisele kaasaaitaja

Heino Ambos
Visa spordihing, tubli töömees

Tarvo Kruup
Aktiivne spordielu eestvedaja

Aivar Parfojev
Soojamajanduse ekspert, kodukandi spordihing
I was really confused, because did not understand best hosting web but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. If I Googled about the best web hosting then all these results came from commercial companies, but not any overviews which would have been easy to understand. Their idea about durability is very well explained and understandable even on first reading. Deeper explanation of best web hosting website longer they are best for web hosting (in UK) it's recognized brand with satisfying web hosting in the UK always rigorously seeking right best offers I do not mind having more info about web hosting UK but this article site is definitely great find. Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme