Avinurme VIII tünnilaat
Avinurme VIII tünnilaat toimus 23.juuni 2007. Korraldajad: Avinurme Vallavalitsus, MTÜ Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled. Laadapäeva juhid Tiit Jõgi ja Eldur Kõrre.
Laada moto:ME ISE ILOTEGIJAD

Seekordse laadaga oli soov näidata valla taidluskollektiivide head taset ning laada tuludega toetada algatust soetada
Avinurme Kultuurikeskusele kontsertklaver “Estonia.

Külalistena esinesid Malle Pärn ja Katrin Pärn. Sõna said  “laadamutid”.

Toimus heategevusoksjon  kontsertklaveri ostu toetuseks ning suur laadaloterii päevapiletite ostnute vahel.

Liivaväljakutel võtsid mõõtu võrkpalliturniirist osavõtjad.

Laadakülas toimetasid, müüsid ning lustisid Avinurme valla külad, TÜNNIKESE LASTEALAL toimusid tegevused lastele ning seiklusmäng
“ Avinurme mõisniku aardekirst “

Laadaplatsil – laadamelu, sportlikud mängud ning jõukatsumised.

Avinurme Kultuurikeskuses olid näitused – “Kus sa oled , rohevesihobu? ning Meinhard Lambasaar 85 “ Mõttemaailm paberil.

Kirkukontserdi andsid JOHANSON & VENNAD.

Esimest korda toimus Avinurme öölaulupidu, millest võtsid osa kõik valla laulukoorid.

Päeva lõpetas jaanituli ja simman koos ansambliga “ Amadeus.”