Talispordipäev
26. jaanuaril toimus talispordipäev lasteaia kõrval asuval saadioni nõlval.
Aialapsed sõitsid kelkudega ja kummilohvidega mäest alla tähitud postini ja paigutasid neile antud rõngad posti otsa, seejärel sõitsid vigursõitu läbi hularõnga värava ja tegid võidujooksu mäest üles.
Sõimerühma lapsed sõitsid kelkudega, pidasid lumesõda ja ehitasid lasteaia õule lumememme. Kõigil oli lõbus paksus lumesajus rassida.