Emajõe Veevärk teatab!

Lugupeetud Avinurme aleviku ühisveevärgi tarbijad

AS Emajõe Veevärk annab teada, et Avinurme aleviku ühisveevärgi joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele raua osas.

Olukorra parandamiseks teeb AS Emajõe Veevärk koostööd veepuhastusseadmete hooldust tegeva firmaga ning rakendame vajalikud abinõud joogivee kvaliteedi parandamiseks. Esimesel võimalusel teavitame tulemustes tarbijaid.

Kõrgenenud rauasisaldus ei kujuta tervisele ohtu, kuid halvendab vee omadusi, eelkõige võib kaasneda ebameeldiv maitse ja hägusus.

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk