Torma prügila teavitus

Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla 

ning Mustvee linna elanikele


Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam.


Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid:

 • paber ja kartong (20 01 01);

 • plastid (20 01 39);

 • metallid (20 01 40);

 • klaas (20 01 02);

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);

 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03);

 • puit (20 01 38);

 • tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

 • suurjäätmed (20 03 07);

 • probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36)1;

 • pakendid (15 01);

 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.


Elanikule on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a. eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).


Rehve saab üle anda vastavalt kehtivale hinnakirjale.


Ülejäänud jäätmed, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.


Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud.

1 200121* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

200123* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

200134 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

200135*/ 200136* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmedKontakt:

Torma prügila operaator on Amestop OÜ

aadress: Võtikvere küla, Torma vald, 48502 Jõgevamaa

tel. +372 77 64 789