Torma prügila teavitus

Torma prügila teavitus

Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla 

ning Mustvee linna elanikele


Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam.


Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid:

 • paber ja kartong (20 01 01);

 • plastid (20 01 39);

 • metallid (20 01 40);

 • klaas (20 01 02);

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);

 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03);

 • puit (20 01 38);

 • tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

 • suurjäätmed (20 03 07);

 • probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36)1;

 • pakendid (15 01);

 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.


Elanikule on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a. eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).


Rehve saab üle anda vastavalt kehtivale hinnakirjale.


Ülejäänud jäätmed, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.


Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud.

1 200121* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

200123* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

200134 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

200135*/ 200136* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed


Kontakt:

Torma prügila operaator on Amestop OÜ

aadress: Võtikvere küla, Torma vald, 48502 Jõgevamaa

tel. +372 77 64 789

Essential idea would be find what is the best web hosting and figure out are they best performing in terms of reliability. It's definitely first-class service they provide the best web hosting and that is what makes them outstanding in the field. Araweb.co.uk is great source for web hosting top pick up hosting uk web I am confident, that best web hosting website is one of the best customer service finally, it is the place for reaping full knowledge about best hosting website with couple of simple articles. Great find indeed! Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme