Avinurme valla aastaaruanne 2016
AVINURME VALLA AASTAARUANNE 2016.aasta_
Avinurme valla 2016.a.majandusaasta aruande kinnitamine
Revisjonikomisjoni akt
Sőltumatu vandeaudiitori aruanne