Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 2017
Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017.a. taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakondades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 09.06.2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbo aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017.a. programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasusutuse-programm veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasusutuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

Avinurme taotluste hindamiskomisjon:
Komisjoni esimees: Arvi Liiv
Liikmed: Aivar Saarela, Ivar Teeväli, Toomas Tooming, Urmas Ilves, Hans Mõttus