Hajaasustue programm 2017
Hajaasustuse programmi 2017. aastal lõpetatud projektide kogumahu kinnitamine
PROGRAMMDOKUMENT
Hajaasustuse programmi avanemine
kk_lisa_1_-_Taotlusvorm_-_2017_-_LL
kk_lisa_2_-_Eelarve_vorm_-_2017_-_LL
kk_lisa_3_-_Veesüst_valdkonna_proj_tegevuste_kirjeldus_-_2017_-_LL
kk_lisa_4_-_Kanalisatsioonisüst_valdkonna_proj_tegevuste_kirjeldus_-_2017_-_LL
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine
Komisjoni protokoll1-2017
Hajaasustuse programmi taotluste hindamise korraldus
HH aruande kinnitamine_Kaire Erkman
HH aruande kinnitamine_Tarmo Oja
HH aruanne_Maive Mein_vesi
HH aruanne.Maive Mein kanalisatsioon
HH aruanne_Raido Paju kanalisatsioon