Haldusreform

HaldusreformProjekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, 

Kasepää valla, Saare valla ja

Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused

Projekti eesmärk on tõhusalt toimiv ühinenud omavalitsus, mis suudab tagada elanikele kvaliteetseid  teenuseid ja kasutada Peipsi piirkonna potentsiaali parema arengu ja konkurentsivõime saavutamiseks.

Projektiga kavandatud tegevuste tulemused ja mõju:

1. Välja on töötatud ja rakendatud ühinenud omavalitsuse juhtimismudel ja struktuur ning teenuspiirkondade ja teenuskeskuste toimimise põhimõtted – võimaldab tagada elanikele kvaliteetsemaid teenuseid, suurema mahu juures on võimalik spetsialiseeruda ja kaasata kvalifitseeritud teenistujaid.

2. Toimiv ühistranspordi võrgustik – analüüsi tulemusena töötatakse välja uutel alustel valla õpilasliinid ja ühistranspordi võrk, mis tagaks ühenduse valla keskuse ja teenuskeskustega.

3. Valminud kogukonnakogu statuut lähtuvalt piirkondlikest eripäradest – kohalikel elanikel on senisest suuremad võimalused kohaliku elu küsimustes kaasarääkimisel ja tuleviku planeerimisel.

4. Valminud haridusvõrgu analüüs, töötatud välja haridusteenuse kvaliteedinõuded, mis on aluseks lasteaedade personali palgamäärade ühtlustamiseks – võimaldab tagada kuluefektiivsema ja jätkusuutliku haridusvõrgu, mis on üks olulisemaid probleemkohti ühinenud omavalitsuses.

5. Ühinemisjärgne tugi koordinaatori poolt aitab tagada, et ühinemislepingus kokkulepitud ühinemiseelsed ja –järgsed tegevused saaksid edukalt ellu viidud ning Peipsi piirkonda kui ääremaalisse kanti moodustuks omavalitsus, mis suudab konkureerida teiste Eesti piirkondadega.

Projekti kogumaksumus: 30 527 EUR. Toetuse summa: 20 000 EUR.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.


Lisainfo: Katrin Rajamäe (ühinemiskoordinaator), e-post: katrin@jaek.ee, tel: 513 8333.


Essential idea would be find best hosting web and figure out are they best performing in terms of reliability. Maintaining website is really important, I discovered web hosting best and use truly reliable service now. Therefore I included about which web hosting is best longer web hosting best I read it all and understood top web hosting fully. Their funny part is everyday usage is really what matters. Therefore see web hosting top and find your way. Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme