Lasteaia arengukava

Avinurme Vallavolikogu 22.02.2016.a.otsusega 

nr.143 kiideti heaks Avinurme Lasteaed NAERULIND 

arengukava 2017-2022


Arengukava eelnõu on avalikustatud valla kodulehel

25.02.2017-15.03.2016.


Arengukava avalik arutelu toimub Avinurme Lasteaias

15.märtsil kell 17.00


Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada 

Avinurme Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas 

digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil

avinurme või paberkandjal allkirjastatuna 

Avinurme vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Võidu tn 9 

Avinurme alevik.Avinurme Lasteaia arengukava 2017-2022