Ühisveevärgi ja kanalistsiooni arendamise arutelu
Ülejõe ja Ülejõe põik tänavate ühisveevärgi  ja kanalistsiooni arendamise arutelu/koosolek toimub 11. Jaanuaril 2017 kell 18.00 Avinurme Vallavalitsuses (volikogu ruumis). Võimalusel palun teil (või teie esindajal) võimaluse korral osaleda.