Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapp ehitushange
HANKE DOKUMENT
Lisa I vorm 1_ühispakkujate volikiri
Lisa I vorm 2_pakkuja kinnitused
Lisa I vorm 3_tehtud tööde loetelu
Lisa I vorm 4 _teise isiku nõusolek
Lisa I vorm 5_volikiri allkirjastamiseks
Lisa II HANKELEPINGU PROJEKT
Lisa III_TEHNILINE KIRJELDUS
Lisa IV_kululoend