Soojamajanduse arengukava AVALIKUSTAMINE

Avinurme Vallavolikogu 19.10.2016.a.istungil kiideti heaks Avinurme aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse    

arengukava 2016-2026 ja Ulvi asula kaugkütte perspektiivi  eelnõu  ja suunati avalikustamisele.

Arengukava koostas FIE Aare Vabamägi                                             

Arengukava eelnõu  on avalikustamiseks Avinurme valla kodulehel www.avinurme.ee 25.10.2016-10.11.2016.

Arengukava avalik arutelu toimub Avinurme Kultuurikeskuse kohvikuruumis 15.november kell 17.00

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Avinurme  Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil avinurme   või paberkandjal allkirjastatuna  Avinurme vallavalitsuse kantseleisse,  aadressil Võidu tn 9 Avinurme alevik.

 

Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026 18.10.2016