gay meetup los angeles gay asian dating websites for gays gay connect gay popular dating apps for iphone gay dating app android gay dating gay escort condom to bareback gay dating for twinks gay cross ages dating gay bareback lebanon escort gay dating app for pc most popular gay dating apps by country chicago gay gay profile gay teen dating advice hawaii gay dating apps trans full-service-bl-yaoi-gay-game-dating-sim-visual-no full download gay dating escort gay houston gay anime bears dating list of free dating site in the world gay games app dating 20 4th man out gay dating apps gay dating app for chuubs international gay chat tips for gay dating online gay dating app addiction gay dating telecharger logiciel espion clavier gratuit como localizar un celular blackberry 8520 controllare il pc a distanza con iphone
Ida-Virumaa lõunaregiooni noorsootöö koostöögrupp

1.PROJEKTI TAUST

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekt kestus: oktoober 2016 kuni oktoober 2018

2. KOOSTÖÖGRUPP

Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda:

Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.

3. PROJEKTI EESMÄRK

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on:

  • Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.

  • Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine4. PROJEKTI TEGEVUSTE MAKSUMUS

Koostöögrupp koostas tegevuskava aastateks 2016-2018 ning esitas hinnapakkumuse vastavalt tegevuskavale ENTK-le kogusummas 86390 €.

Esimese aasta tegevusteks 49345 €

Teise aasta tegevusteks 37045 €

5. PROJEKTI TEGEVUSED

Tegevused :

  • Noorte teadushuvi ja ettevõtlikkuse tõstmine läbi erinevate tegevuste;

  • Noortele eluks vajalike oskuste, tööharjumuste, keskkonnasäästliku tarbimise arendamine;

  • Tervistava puhkuse võimaldamine lastele;

  • Noortevahelise suhtluse arendamine, noorte kokkutoomine piirkonnas;

  • Noorte omaalgatuse toetamine;

  • Jõusaalide ja sportmängude arendamine;

  • Eluks vajalike oskuste arendamine;

  • Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel

6. PROJEKTI RAHASTAJAD

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames.