Avinurme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2016-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/402122015045