gay meetup los angeles gay asian dating websites for gays gay connect gay popular dating apps for iphone gay dating app android gay dating gay escort condom to bareback gay dating for twinks gay cross ages dating gay bareback lebanon escort gay dating app for pc most popular gay dating apps by country chicago gay gay profile gay teen dating advice hawaii gay dating apps trans full-service-bl-yaoi-gay-game-dating-sim-visual-no full download gay dating escort gay houston gay anime bears dating list of free dating site in the world gay games app dating 20 4th man out gay dating apps gay dating app for chuubs international gay chat tips for gay dating online gay dating app addiction gay dating telecharger logiciel espion clavier gratuit como localizar un celular blackberry 8520 controllare il pc a distanza con iphone
Aadresside korrastamine
SELGITUSEKS AADRESSANDMETE KORRASTAMISELE

Avinurme oli enne aleviku staatust Mõisa küla. Tänavad said nimed ja majad numbrid 70-ndatel aastatel.
Kasutusele võeti tänavanimed
AASA, AVI, JAAMA, JÕE, KASE, LEPA, METSA, MÄNNIKU, NIIDU, NURME, PÕLLU, PÄRNIKU, RAKVERE, SEPA, TARTU MNT, TÖÖSTUSE, VÕIDU, ÖÖBIKU, ÜLEJÕE.

Tollel ajal hoogustus alevikus ka elamuehitus, ehituskrunte saadi mitmetel juhtudel olemasoleva tänava kõrvalharule-, põigule, millele tegelikult uut tänavanime ei antud aga see elamist-olemist ei seganud.

Kohalike teede- ja tänavanimede korrastamisega tehti algust 2001. aastal. Kasutuses olevate tänavate kõrvalharudele-, põikudele tuli anda uus nimi: Jaama ja Lepa tänavate piirkonnas uued tänavad:
JAAMA TEE, VALGELEPA TÄNAV, ESTAKAADI TÄNAV.

Põllu tänava täienduseks PÕLLU PÕIK ja VEETORNI TÄNAV, Aasa tänavale AASA PÕIK, Metsa tänavale METSA PÕIK, Ülejõe piirkonda täiendama ÜLEJÕE PÕIK.

NURME tänava naabriks METSANURME tänav ja JÕE tänava endisele osale VIINAJÕE tänav.

Tänane olukord alevikus:
         
MAJADE AADRESSID on nii nagu seda 70-ndatel ja hiljem määrati
         
UUED LIIKLUSPINNAD (tänav, tee) millelt liigutakse elukohta, on
         saanud nime
         
AADRESSANDMED tuleb korrastada (aadressid peavad lähtuma)
         liikluspinnast)
Võime ju arvata, et teame ja tunneme kõiki kohalikke, milleks meile selline sehkendamine aadressidega, aga korras aadress on ülitähtis ENNEKÕIKE sellisel juhul, kui vajame politsei, päästeteenistuse või kiirabi ABI.

Liikluspinnast ehk siis tänavast lähtuv aadress on kaardirakendusi kasutavatele operatiivametitele lihtsaim tee abivajajani jõudmiseks.
2011. aastal vastu võetud Ruumiandmete seaduse ( https://www.riigiteataja.ee/akt/RAS?leiaKehtiv) kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama koha-aadresside nõuetele vastavuse.
Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressandmete käsiraamatus ( http://ads.maaamet.ee/?id=943 ).

Aadresside korrastamise protsessist

Vallavalitsus selgitab välja aadresside muutmise või uute andmise vajaduse ning annab välja vastavasisulise korralduse.

Maanõunik registreerib aadressidega seonduva ADS-is (Aadressandmete süsteemis).
Vallasekretär teostab elukoha andmete muutmise Rahvastikuregistris ning teostab registri paranduskanded Ehitusregistris.

Rahvastikuregistri kande põhjal toimuvad automaatsed muudatused kõigis riiklikes registrites (äriregister, maksuamet, kinnistuamet, haigekassa, sotsiaalkindlustusregister jne.).

Vallavalitsus informeerib Ragn-Sells-i ja Päästeametit.

Kindlasti võetakse ühendust kinnistuomanikega keda muudatus puudutab.

Majaomanike või elanike kohustuseks jääb teavitada muutunud aadressist eelkõige oma lepingupartnereid (mobiilioperaatoreid, panku, kindlustus- ja liisingufirmasid, kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne.) aga ka oma kirjasõpru.
Vallavalitsuse korraldus 29.09.2009.a.nr.108
Vallavalitsuse korraldus 08.10.2009.a.nr.114
Vallavalitsuse korraldus 12.03.2013.a.nr.22
Aadresside korrastamine 19.08.2015.a.nr.87
Aadresside korrastus 07.09.2015.a
Aadressandmete korrastamine 15.10.2015.a.nr.114
Aadressandmete korrastamine 05.11.2015
Aadressandmete korrastamine 22.12.2015
Aadressandmete korrastamine 14.01.2016
Aadressandmete korrastamine 25.01.2016

Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015053