gay meetup gay escort praha gay gay speed dating boston ma asian gay new york escort gay chat phone gay escort gay black chat sites gay dating computer app gay social media gay dating 7875303380 grand theft auto 5 gay dating trying berlin gay dating gay gay escort and author chris the reliable caesar escort gay gay escort rich tumblr gay emo dating sites dating a gay eastern european guy gay fat dating sites gay male escort san antonio texas gay dating mexican gay escort chicago best free dating apps for gay transgender dating app gay men around me gay blacl escort boston gay pick up apps biggest gay male escort agency in london early gay male escort in boston gay dating fort myers florida uk gay dating websites nigeria gay dating websites free gay chat no sign up delhi gay dating sites wordpress coupon code generator The

Aadresside korrastamine

Aadresside korrastamine
SELGITUSEKS AADRESSANDMETE KORRASTAMISELE

Avinurme oli enne aleviku staatust Mõisa küla. Tänavad said nimed ja majad numbrid 70-ndatel aastatel.
Kasutusele võeti tänavanimed
AASA, AVI, JAAMA, JÕE, KASE, LEPA, METSA, MÄNNIKU, NIIDU, NURME, PÕLLU, PÄRNIKU, RAKVERE, SEPA, TARTU MNT, TÖÖSTUSE, VÕIDU, ÖÖBIKU, ÜLEJÕE.

Tollel ajal hoogustus alevikus ka elamuehitus, ehituskrunte saadi mitmetel juhtudel olemasoleva tänava kõrvalharule-, põigule, millele tegelikult uut tänavanime ei antud aga see elamist-olemist ei seganud.

Kohalike teede- ja tänavanimede korrastamisega tehti algust 2001. aastal. Kasutuses olevate tänavate kõrvalharudele-, põikudele tuli anda uus nimi: Jaama ja Lepa tänavate piirkonnas uued tänavad:
JAAMA TEE, VALGELEPA TÄNAV, ESTAKAADI TÄNAV.

Põllu tänava täienduseks PÕLLU PÕIK ja VEETORNI TÄNAV, Aasa tänavale AASA PÕIK, Metsa tänavale METSA PÕIK, Ülejõe piirkonda täiendama ÜLEJÕE PÕIK.

NURME tänava naabriks METSANURME tänav ja JÕE tänava endisele osale VIINAJÕE tänav.

Tänane olukord alevikus:
         
MAJADE AADRESSID on nii nagu seda 70-ndatel ja hiljem määrati
         
UUED LIIKLUSPINNAD (tänav, tee) millelt liigutakse elukohta, on
         saanud nime
         
AADRESSANDMED tuleb korrastada (aadressid peavad lähtuma)
         liikluspinnast)
Võime ju arvata, et teame ja tunneme kõiki kohalikke, milleks meile selline sehkendamine aadressidega, aga korras aadress on ülitähtis ENNEKÕIKE sellisel juhul, kui vajame politsei, päästeteenistuse või kiirabi ABI.

Liikluspinnast ehk siis tänavast lähtuv aadress on kaardirakendusi kasutavatele operatiivametitele lihtsaim tee abivajajani jõudmiseks.
2011. aastal vastu võetud Ruumiandmete seaduse ( https://www.riigiteataja.ee/akt/RAS?leiaKehtiv) kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama koha-aadresside nõuetele vastavuse.
Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressandmete käsiraamatus ( http://ads.maaamet.ee/?id=943 ).

Aadresside korrastamise protsessist

Vallavalitsus selgitab välja aadresside muutmise või uute andmise vajaduse ning annab välja vastavasisulise korralduse.

Maanõunik registreerib aadressidega seonduva ADS-is (Aadressandmete süsteemis).
Vallasekretär teostab elukoha andmete muutmise Rahvastikuregistris ning teostab registri paranduskanded Ehitusregistris.

Rahvastikuregistri kande põhjal toimuvad automaatsed muudatused kõigis riiklikes registrites (äriregister, maksuamet, kinnistuamet, haigekassa, sotsiaalkindlustusregister jne.).

Vallavalitsus informeerib Ragn-Sells-i ja Päästeametit.

Kindlasti võetakse ühendust kinnistuomanikega keda muudatus puudutab.

Majaomanike või elanike kohustuseks jääb teavitada muutunud aadressist eelkõige oma lepingupartnereid (mobiilioperaatoreid, panku, kindlustus- ja liisingufirmasid, kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne.) aga ka oma kirjasõpru.

Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015053

For me it was very hard to find forthright company which is the best web hosting because all these breaking ground news in this field. I really enjoyed reading of web hosting best articles, because they explain those complex things in really simple terms. No need to invent bicycle, therefore just neutral piece of writing which web hosting is best, get a line My friend told he is satisfied with araweb.co.uk and they are praiseworthy leads me always to new understanding web hosting top so sometimes customer service for my websites are all up now and are not breaking down. therefore website hosting best really matters, whatever they say! Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme