Avinurme valla ÜVK arengukava eelnõu
Avinurme ÜVK seletuskiri
Investeeringute koond
Joonis VK 1-1 Avinurme_A0
Joonis VK 1-2 Avinurme_A0
Joonis VK 1-3 Avinurme_A2
Joonis VK 2-1 Ulvi_A1
Keskkonnaameti kooskõlastus