Ohtlike jäätmete kogumisaktsioon

AVINURME VALLAS

Laupäeval, 30.mail 2015.a

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON

Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA järgmist liiki ohtlike jäätmeid:

 

vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.

 

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

Avinurme vald

09.40 – 10.00 Ulvi küla rahvamaja juures

10.10 – 10.25 Pärniku parkla

10.45 – 11.00 Avinurme alevik, Ööbiku 2a

11.10 – 11.25 Maetsma küla külakeskus

11.35 – 11.50 Vadi küla koolihoone juures


Rahaliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus


Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab AS Epler&Lorenz

Info: Ants Rummel, tel 55580839, varad

www.iejhk.ee